فارسی / Englishششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی مشاهده نتایج 1تا30از مجموع 221    1 2 3 4 5 6 7 8 [صفحه بعدی] [صفحه آخر]


عنوان
      نويسنده

1

A Unique Agricultural Labor in Iran

      موسوی حقیقی، محمدهاشم زیبایی، منصور


2

Dynamic Demand Function for the Iranian Agricultural Labor

      موسوی حقیقی، محمدهاشم Dr. MAD NASIR SHAMSUDINii


3

Supply Response Analysis of Pakistani Wheat Growers

      شیخ، ف.م.


4

بررسی اقتصادی زعفران و تاثیر آن بر درآمد كشاورزان

      صبوربیلندی،محمد ودیعی، علیرضا


5

بررسی ابعاد اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی در ایران

      شادان،عبدالرحمن


6

مدیریت خشکسالی و ارائه راهکارهایی برای مقابله با خشکسالی

      یزدانی، سعید حق شنو، موژان


7

آب یك كالای اقتصادی: مقایسه تعرفه‌های بلوكی فزاینده «IBT-con» با تعرفه نرخی فزاینده «IRT-cap»

      صالح‌نیا، نرگس انصاری، حسین


8

آزمون سازگاری جمع سازی جغرافیایی بنگاهها در بخش کشاورزی

      کیانی، غلامحسین سلامی، حبیب الله


9

آسیب شناسی تعاونی های تولید كشاورزی در ایران ( بررسی موانع توسعه تعاونی های تولید در اقتصاد كشاورزی ایران ) ( مطالعه موردی استان همدان، شهرستان كبودرآهنگ )

      سعدی، حشمت اله اعظمی، موسی كریمی، سعید


10

آنالیز اقتصاد تولید و در آمد عشایر(مطالعه موردی عشایر سامانه درزه، زیست بوم هامون-جازموریان، شهرستان کهنوج)

      بخشی جهرمی، آرمان


11

اپایداری صادراتی ،سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در 9کشور آسیایی

      گودرزی، رحیم کرباسی، علیرضا


12

اثر استراتژی‌های قیمتی آب بر تخصیص آب آبیاری، (مطالعه موردی دشت تجن استان مازندران)

      میرزائی، احمد کوپاهی، مجید کرامت زاده، علی


13

اثر انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی بر رشد بهره وری در بخش كشاورزی

      جلائی، سید عبدالمجید رشیدی شریف آبادی، علیرضا


14

اثر تحقیقات فناوریهای نوین بذر بر فقر روستایی ( مطالعه موردی شهرستان مرودشت)

      خلیلی نیلوفر ، زیبایی، منصور


15

اثر توزیع درآمد بر الگوی مصرف خانوارهای روستایی ایران: کاربرد مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل- درجه 2

      غریب نواز، محمد رضا بخشوده، محمد


16

اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر انگیزه تولید محصولات عمده زراعی:كاربرد ماتریس تحلیل سیاستی

      خادمی پور، غلامرضا نجفی، بهاء الدین


17

اثر قیمت آب بر انتخاب محصول توسط زارعین مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

      شعبانی،زهره مسنن مظفری،مهدیه


18

اثر متغیرهای اقتصادی كشورهای عمده طرفتجاری ایران بر تجارت كشاورزی ایران

      رستگاری پور، فاطمه همایونی فر، مسعود


19

اثرات توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش كشاورزی

      پریوش،غلامحسین ترکمانی، جواد


20

ارتقاء كارایی استفاده از آب آبیاری در شرایط ریسك تولید: مزارع گندم در ایران

      شجری،شاهرخ؛ بخشوده، محمد ؛ سلطانی، غلامرضا


21

ارزیابی اقتصادی استفاده از مقادیر مختلف نهاده در سیستم ها ی زراعت چغندر قند با محوریت آب

      زارع،شجاعت؛ شهبازی، حسنعلی


22

ارزیابی اقتصادی پروژه بیولوژیكی آبخیزداری اجرا شده در حوزة آبخیز كاخك گناباد

      باقریان کلات، علی انگشتری، حسن شجاعت زارع،


23

ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری بر کشاورزی مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهر سبزوار

      دادرسی سبزوار، ابوالقاسم


24

ارزیابی اقتصادی چاهکها در منطقه سیستان

      سارانی، ولی ا... برهانی، جواد


25

ارزیابی اقتصادی طرح اختلاط آب چاهها با آب كانال جهت تأمین آب با كیفیت مناسب در اراضی شور اصفهان

      سلیمانی پور،احمد باقری، ابوالقاسم


26

ارزیابی اقتصادی طرح پرورش شترمرغ در كشور

      جیران،علیرضا كیانی راد،علی


27

ارزیابی اقتصادی طرح خروج دام از جنگل و تأثیر اجرای طرح در تولیدات دام

      مرتضوی، سید ابوالقاسم نخعی، نجمه نوازی، محمد علی


28

ارزیابی اقتصادی طرحهای دامپروری صنعتی (مطالعه موردی:گاوداری شیری)

      ایریلوزاده،رضا صالح،ایرج


29

ارزیابی اقتصادی یك روش ابتكاری احیاء قنات در استان هرمزگان

      برخورداری،جلال سالم، جلال


30

ارزیابی عملکرد صندوق توسعه اشتغال روستایی در ایجاد فرصتهای شغلی در استان خراسان

      پاسبان، فاطمه

2008 Ferdowsi University of Mashhad